Drive de adds rolex uk new Cartier series, new moon phase rolex replica watches equipped with Cartire 1904-LU MC refining workshop movement, 6 position with fake omega moon phase display and the complex function of accurate reproduction of the fake hublot watches new moon, moon, moon and moon cycle replacement time.
SOVIET UNION, Dream Teams of the 20th Century @ Lift Up

Site Sponsors

The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.

Olympic Legends @ Lift Up

N. Suleymanoglu, Turkey

Lift Up Site Search

Home ›› All-Time Best ›› Dream Teams ››

Dream Teams of the 20th Century: Team SOVIET UNION


:: Medals by Team Soviet Union

The following table shows the ranking of the national teams by total number of medals won at the official IWF World Championships and Olympics won by Soviet Union.

  Team    Gold  Silver  Bronze  Total
1 SOVIET UNION 170 99 34 303

:: Medals by Athletes, Team Soviet Union

The list is sorted by total number of medals won by lifters at the official IWF World Championships and Summer Olympics. To view the detailed information on each lifter, please follow the link associated with his names.

  Athlete  Gold  Silver  Bronze  Total
1 Arkady VOROBYEV 7 2 2 11
2 Vasily ALEXEEV 8 0 0 8
3 Yurik VARDANYAN 7 1 0 8
4 Viktor KURENTSOV 6 1 0 7
5 David RIGERT 6 0 1 7
6 Vladimir STOGOV 5 1 1 7
7 Anatoly KHRAPATY 6 0 0 6
8 Yury VLASOV 5 1 0 6
9 Yury ZAKHAREVICH 4 2 0 6
10 Eugene MINAEV 3 3 0 6
11 Trofim LOMAKIN 3 3 0 6
12 Yurik SARKISYAN 2 3 1 6
13 Oksen MIRZOYAN 2 2 2 6
14 Fedor BOGDANOVSKY 1 5 0 6
15 Alexander KURLOVICH 4 1 0 5
16 Alexander KURYNOV 4 0 1 5
17 Leonid ZHABOTINSKY 4 0 1 5
18 Rafael CHIMISHKYAN 3 2 0 5
19 Jaan TALTS 3 2 0 5
20 Nikolay KOLESNIKOV 3 2 0 5
21 Pavel KUZNETSOV 3 1 1 5
22 Kanybek OSMONALIEV 4 0 0 4
23 Viktor BUSHUEV 4 0 0 4
24 Rudolf PLUKFELDER 3 1 0 4
25 Ivan UDODOV 2 2 0 4
26 Yury ZAITSEV 2 1 1 4
27 Alexander VORONIN 2 1 1 4
28 Leonid TARANENKO 2 1 1 4
29 Dito SHANIDZE 1 2 1 4
30 Israel MILITOSYAN 1 2 1 4
31 Vladimir KAPLUNOV 1 1 2 4
32 Stanislav BATISHCHEV 1 0 3 4
33 Alexey VAKHONIN 3 0 0 3
34 Petr KOROL 3 0 0 3
35 Anatoly PISARENKO 3 0 0 3
36 Sergey ARAKELOV 2 1 0 3
37 Gennady BESSONOV 2 1 0 3
38 Sultan RAKHMANOV 2 1 0 3
39 Mukharby KIRZHINOV 2 0 1 3
40 Vasily KOLOTOV 1 2 0 3
41 Sergey POLTORATSKI 1 2 0 3
42 Victor SOLODOV 1 2 0 3
43 Vyacheslav KLOKOV 1 2 0 3
44 Gennady CHETIN 1 1 1 3
45 Alexander PERVY 0 3 0 3
46 Valery SHARY 2 0 0 2
47 Alexey MEDVEDEV 2 0 0 2
48 Altimurat ORAZDURDIEV 2 0 0 2
49 Viktor SOTS 2 0 0 2
50 Igor SADYKOV 1 1 0 2
51 Vladimir GOLOVANOV 1 1 0 2
52 Eugene KATSURA 1 1 0 2
53 Dmitri IVANOV 1 1 0 2
54 Sergey SYRTSOV 1 1 0 2
55 Vladimir BELYAEV 1 1 0 2
56 Artur AKOEV 1 1 0 2
57 Nikolay SAKSONOV 1 1 0 2
58 Israel ARSAMAKOV 1 1 0 2
59 Grigory NOVAK 1 1 0 2
60 Boris SELITSKY 1 0 1 2
61 Fedor KASSAPU 1 0 1 2
62 Eugene LOPATIN 0 2 0 2
63 Vartan MILITOSYAN 0 2 0 2
64 Nail MUKHAMEDYAROV 0 2 0 2
65 Vasily STEPANOVS 0 2 0 2
66 Sergey LEE 0 2 0 2
67 Yakov KUTSENKO 0 2 0 2
68 Vladimir SVETILKO 0 1 1 2
69 Igor RYBAK 1 0 0 1
70 Viktor MAZIN 1 0 0 1
71 Valery USTYUZHIN 1 0 0 1
72 Vladimir RYZHENKOV 1 0 0 1
73 Ibragim SAMADOV 1 0 0 1
74 Pavel SYRCHIN 1 0 0 1
75 Vladislav KRISHCHISHIN 1 0 0 1
76 Valery KRAVCHUK 1 0 0 1
77 Yury KOZIN 1 0 0 1
78 Boris PAVLOV 1 0 0 1
79 Gennady IVANCHENKO 1 0 0 1
80 Vladimir KANYGIN 1 0 0 1
81 Nikolay KOSTYLEV 1 0 0 1
82 Bakir FARKHUTDINOV 1 0 0 1
83 Pavel PERVUSHIN 1 0 0 1
84 Anatoly KOZLOV 1 0 0 1
85 Aslanbek YENALDIYEV 0 1 0 1
86 Akop FARADZHAN 0 1 0 1
87 Ravil KHABUTDINOV 0 1 0 1
88 Vladimir KUZNETSOV 0 1 0 1
89 Vladimir SMETANIN 0 1 0 1
90 Roman SEVOSTEEV 0 1 0 1
91 Boris SEREGIN 0 1 0 1
92 Alexander BLYSHCHIK 0 1 0 1
93 Igor NIKITIN 0 1 0 1
94 Sergey NAGIRNY 0 1 0 1
95 Victor VERETENNIKOV 0 1 0 1
96 Vasily MAZHEYKOV 0 1 0 1
97 Sergey LOPATIN 0 1 0 1
98 Sergey PEVSNER 0 1 0 1
99 Rizvan GELISKHANOV 0 1 0 1
100 Alexander POPOV 0 1 0 1
101 Alexander KIDYAEV 0 1 0 1
102 Alexander GUNYASHEV 0 1 0 1
103 Sergey KOPYTOV 0 0 1 1
104 George POPOV 0 0 1 1
105 Eduard BROVKO 0 0 1 1
106 Moisey KASYANIK 0 0 1 1
107 Alexey KOLOKOLTSEV 0 0 1 1
108 Vladimir MIKHALEV 0 0 1 1
109 Nikolay ZAKHAROV 0 0 1 1
110 Vladimir PUSHKAREV 0 0 1 1
111 Yury DUGANOV 0 0 1 1

:: World Records

The following table shows the ranking of the national teams by total number of the official IWF world records set by Soviet Union.

  TEAM   Records Total Press Snatch C & J Total2 Total3
1 SOVIET UNION 1349 344 321 333 350 128 216

:: World Records Set by Athletes that Represented Soviet Union

The list is sorted by total number of world records set by lifters. To view the detailed information on each lifter, please follow the link associated with his names.

  Athlete Records Total Press Snatch C & J Total(2) Total(3)
1 Vasily ALEXEEV 80 27 17 4 32 9 18
2 David RIGERT 65 22 1 21 21 14 8
3 Yurik VARDANYAN 41 11 0 15 15 11 0
4 Jaan TALTS 39 12 10 3 14 0 12
5 Yury ZAKHAREVICH 35 11 0 18 6 11 0
6 Yury VLASOV 31 8 7 7 9 0 8
7 Viktor KURENTSOV 22 9 6 0 7 0 9
8 Leonid TARANENKO 19 6 0 8 5 6 0
9 Leonid ZHABOTINSKY 19 2 1 10 6 0 2
10 Grigory NOVAK 19 0 15 4 0 0 0
11 Arkady VOROBYEV 16 4 2 9 1 0 4
12 Pavel PERVUSHIN 15 2 0 9 4 2 0
13 Vladislav KRISHCHISHIN 15 4 7 0 4 0 4
14 Adam GNATOV 14 0 11 0 3 0 0
15 Anatoly PISARENKO 13 4 0 5 4 4 0
16 Alexander VORONIN 13 3 0 7 3 3 0
17 Valery SHARY 13 5 1 4 3 2 3
18 Alexander KURYNOV 13 3 2 4 4 0 3
19 Yurik SARKISYAN 12 4 0 1 7 4 0
20 Oksen MIRZOYAN 12 4 0 4 4 4 0
21 Vladimir RYZHENKOV 12 3 0 6 3 3 0
22 Adam SAIDULLAYEV 11 4 0 2 5 4 0
23 Rafael CHIMISHKYAN 11 5 0 4 2 0 5
24 Vladimir BELYAEV 11 2 0 5 4 0 2
25 Vladimir KAPLUNOV 11 2 7 0 2 0 2
26 Sergey LOPATIN 11 2 6 3 0 0 2
27 Yury DUGANOV 10 0 0 10 0 0 0
28 Vasily KOLOTOV 9 4 0 2 3 0 4
29 Valery YAKUBOVSKI 9 3 4 1 1 0 3
30 Rudolf PLUKFELDER 9 2 1 5 1 0 2
31 Eugene KATSURA 9 2 7 0 0 0 2
32 Eugene MINAEV 9 1 8 0 0 0 1
33 Nikolay KOLESNIKOV 8 2 0 0 6 2 0
34 Gennady IVANCHENKO 8 4 1 1 2 0 4
35 Fedor BOGDANOVSKY 8 3 5 0 0 0 3
36 Nikolay KOSTYLEV 8 1 0 7 0 0 1
37 Vyacheslav KLOKOV 7 2 0 2 3 2 0
38 Vladimir STOGOV 7 3 2 1 1 0 3
39 Yury KOZIN 7 1 5 0 1 0 1
40 Ravil KHABUTDINOV 7 0 7 0 0 0 0
41 Viktor SOTS 7 0 0 1 6 0 0
42 Nikolay SAKSONOV 7 0 0 0 7 0 0
43 Anatoly ZHGUN 7 0 0 5 2 0 0
44 Anatoly KOZLOV 6 3 0 3 0 3 0
45 Alexander GUNYASHEV 6 2 0 4 0 2 0
46 Mukharby KIRZHINOV 6 4 0 0 2 1 3
47 Sergey ARAKELOV 6 1 0 3 2 1 0
48 Boris PAVLOV 6 3 0 0 3 0 3
49 Vladimir GOLOVANOV 6 1 5 0 0 0 1
50 Vladimir DREKSLER 6 0 6 0 0 0 0
51 Stepan ULYANOV 6 0 6 0 0 0 0
52 Vladimir KONONOV 5 2 0 0 3 2 0
53 Viktor MAZIN 5 2 0 2 1 2 0
54 Trofim LOMAKIN 5 1 2 0 2 0 1
55 Pinchas KIRSHON 5 0 5 0 0 0 0
56 Nikolay KHOROSHAEV 5 0 5 0 0 0 0
57 Fedor NIKITIN 5 0 5 0 0 0 0
58 Alexander KURLOVICH 4 2 0 2 0 2 0
59 Victor SOLODOV 4 1 0 0 3 1 0
60 Vladimir KUZNETSOV 4 1 0 3 0 1 0
61 Alexander PERVY 4 1 0 0 3 1 0
62 Igor NIKITIN 4 1 0 3 0 1 0
63 Anatoly KHRAPATY 4 1 0 1 2 1 0
64 Ivan UDODOV 4 2 1 1 0 0 2
65 Alexey VAKHONIN 4 1 0 0 3 0 1
66 Karl PUMPURINS 4 0 4 0 0 0 0
67 Dmitri IVANOV 4 0 3 1 0 0 0
68 Anatoly KALENICHENKO 4 0 0 3 1 0 0
69 Alexander KOLODKOV 4 0 4 0 0 0 0
70 Vasily STEPANOVS 4 0 4 0 0 0 0
71 Anatoly ZHITETSKY 4 0 4 0 0 0 0
72 Karl UTSAR 4 0 0 4 0 0 0
73 Vartan MILITOSYAN 4 0 0 0 4 0 0
74 Gennady CHETIN 3 3 0 0 0 1 2
75 Viktor BUSHUEV 3 3 0 0 0 0 3
76 Victor LYAKH 3 1 2 0 0 0 1
77 Dito SHANIDZE 3 1 0 0 2 0 1
78 Pavel KUZNETSOV 3 0 0 0 3 0 0
79 Petr KOROL 3 0 0 0 3 0 0
80 Yakov KUTSENKO 3 0 0 0 3 0 0
81 Sergey POLTORATSKI 3 0 1 1 1 0 0
82 Alexander SENSHIN 3 0 0 0 3 0 0
83 Victor KORZH 3 0 3 0 0 0 0
84 Gennady BESSONOV 3 0 0 1 2 0 0
85 George LOBZHANIDSE 3 0 3 0 0 0 0
86 Vladimir VILKHOVSKY 3 0 0 3 0 0 0
87 Ivan AZDAROV 3 0 0 0 2 0 0
88 Yury GOLUBTSOV 3 0 0 0 3 0 0
89 Vladimir GRACHEV 3 0 0 3 0 0 0
90 Vladimir SMETANIN 2 2 0 0 0 1 1
91 Valery SMIRNOV 2 1 0 0 1 1 0
92 Arnold GOLUBOVICH 2 1 1 0 0 0 1
93 Boris SELITSKY 2 1 0 0 1 0 1
94 Yury ZAITSEV 2 0 0 0 2 0 0
95 Sergey PEVSNER 2 0 0 0 2 0 0
96 Sultan RAKHMANOV 2 0 0 2 0 0 0
97 Israel MILITOSYAN 2 0 0 2 0 0 0
98 Chaim KANUKASHVILI 2 0 2 0 0 0 0
99 Victor ANDREEV 2 0 2 0 0 0 0
100 Victor NANIEV 2 0 0 2 0 0 0
101 Victor DURNEV 2 0 0 2 0 0 0
102 Nikolay MIRONENKO 2 0 2 0 0 0 0
103 Rafael BELENKOV 2 0 2 0 0 0 0
104 Nikolay KOLESNIK 2 0 0 2 0 0 0
105 Valery USTYUZHIN 2 0 0 0 2 0 0
106 Fedor OSYPA 2 0 1 1 0 0 0
107 Vladimir MARCHUK 2 0 0 0 2 0 0
108 Vladimir BERLIZOV 2 0 0 2 0 0 0
109 Vyacheslav ANDREEV 2 0 0 0 2 0 0
110 Valentin MIKHAILOV 1 1 0 0 0 1 0
111 Victor VERETENNIKOV 1 1 0 0 0 1 0
112 Mahmoud FAYAD 1 1 0 0 0 0 1
113 Victor MOSIBIT 1 0 0 1 0 0 0
114 Felix NANIEV 1 0 0 0 1 0 0
115 Alexander NIKULIN 1 0 1 0 0 0 0
116 Dzhamaletdin PANAKHOV 1 0 0 0 1 0 0
117 Vasily PEGOV 1 0 0 0 1 0 0
118 Yevgeny PENKOVSKI 1 0 0 0 1 0 0
119 Arkady SHARY 1 0 0 1 0 0 0
120 Sergey SHARIPOV 1 0 1 0 0 0 0
121 Mikhail SHABAEV 1 0 1 0 0 0 0
122 Robert SHEIERMAN 1 0 1 0 0 0 0
123 Victor SHISHOV 1 0 0 0 1 0 0
124 Vladimir STAROSTENKO 1 0 1 0 0 0 0
125 Vladimir TIMOSHENKO 1 0 1 0 0 0 0
126 Gennady TROITSKY 1 0 1 0 0 0 0
127 Yury YABLONOVSKI 1 0 0 0 1 0 0
128 Erkin KARIMOV 1 0 0 0 1 0 0
129 Bronislav RYZHIK 1 0 0 1 0 0 0
130 Alexander DONSKOY 1 0 0 1 0 0 0
131 Bronis MACHERNIS 1 0 0 1 0 0 0
132 Avset AVSETOV 1 0 0 1 0 0 0
133 Israel ARSAMAKOV 1 0 0 1 0 0 0
134 Amir AZIZOV 1 0 0 1 0 0 0
135 Alexander AIVAZYAN 1 0 0 1 0 0 0
136 Neno TERZIYSKI 1 0 0 1 0 0 0
137 Vladimir SVETILKO 1 0 1 0 0 0 0
138 Alexander BORISENOK 1 0 0 0 1 0 0
139 Nikolay ZAKHAROV 1 0 0 1 0 0 0
140 Alexander BUKHAROV 1 0 0 1 0 0 0
141 Alexander POPOV 1 0 0 0 1 0 0
142 Stanislav CHERVYAKOV 1 0 1 0 0 0 0
143 Vladimir KHRULKOV 1 0 0 1 0 0 0
144 Sergey DIDYK 1 0 0 0 1 0 0
145 Alexey MEDVEDEV 1 0 0 1 0 0 0
146 Alexander DZHEDZHELAVA 1 0 0 1 0 0 0
147 Anatoly GAVRILOV 1 0 0 1 0 0 0
148 Eugeny GIRKO 1 0 1 0 0 0 0
149 Alexander KIDYAEV 1 0 1 0 0 0 0
150 Vasily ISAKOV 1 0 1 0 0 0 0
151 Stanislav BATISHCHEV 1 0 1 0 0 0 0
152 Igor KALASHNIKOV 1 0 1 0 0 0 0
153 Vyacheslav KOZLOV 1 0 1 0 0 0 0
154 Valery KUZNITCHENKO 1 0 0 0 1 0 0
155 Alexander LOGUTOV 1 0 0 0 1 0 0
156 Victor LYSENKO 1 0 0 1 0 0 0
157 Anatoly MAJASIN 1 0 0 0 1 0 0
158 Eduard DERGACHEV 1 0 0 1 0 0 0

Soviet Union: Team Gallery of the 20th Century

 

Top